In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het inrichten en professionaliseren van een volwaardige HR afdeling. Daarnaast heb ik ervaring met:
  • ontwikkelen en implementeren van diverse HR instrumenten, zoals functionerings- en beoordelingssystemen, competentiemanagement
  • organisatie- en HR-verandertrajecten
  • werving en selectietrajecten
  • assessments (OPQ persoonlijkheidsvragenlijsten)
  • implementeren personeelsinformatiesysteem
  • individuele en collectieve ontslagzaken
  • verzuimbeheersing
  • arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken
  • opstellen personeelshandboek
  • coaching

Ook ben ik werkzaam als permanente partner voor ondernemers in het MKB. Dit kan naar behoefte en op afroepbasis.  


Zoomvlietweg 40 | 4623 RL Bergen op Zoom | m:06-51217012 | e:info@hradviezen.nl